Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN BÌNH MINH 1

---------------------------

Số 27/2022

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Long , ngày 04 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Long

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC TRUNG SƠN BÌNH MINH 1

Mã số thuế: 1801397528-0001

Địa chỉ: SỐ 9 NGUYỄN VĂN THẢNH,TỔ 36,KHỐM 1,P.CÁI VỒN,TX.BÌNH MINH,T.VĨNH LONG, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: LÊ VĂN ĐÚNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 321122721   ngày cấp: 31/07/2019   nơi cấp: CÔNG AN TỈNH BẾN TRE

Điện thoại cố định: 0945224547   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Vĩnh Long nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)