Hồ sơ đã công bố

CỬA HÀNG GIA HUY

---------------------------

Số 01/CBTTB-CHGH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Trà Vinh , ngày 05 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Trà Vinh

1. Tên cơ sở: CỬA HÀNG GIA HUY

Mã số thuế: 2100593999

Địa chỉ: ẤP TRÌ PHONG - XÃ HÒA LỢI - HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH TRÀ VINH, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PHẠM THỊ DIỆU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 334669397   ngày cấp: 09/08/2011   nơi cấp: CÔNG AN TRÀ VINH

Điện thoại cố định: 0917181273   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: PHẠM THỊ DIỆU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 334669397   ngày cấp: 09/08/2011   nơi cấp: CÔNG AN TRÀ VINH

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1CÁC LOẠI TEST NHANH COVID
2KHẨU TRANG Y TẾ
3DUNG DỊCH SÁT KHUẨN CÁC LOẠI
4GĂNG TAY Y TẾ
5CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B, C, D KHÁC THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Trà Vinh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)