Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC SỐ 4

---------------------------

Số 8503097391

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 05 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC SỐ 4

Mã số thuế: 8503097391

Địa chỉ: 128 tân trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Dương Ngọc Quỳnh Như

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 068195009230   ngày cấp: 12/08/2021   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0985779984   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Dương Ngọc Quỳnh Như

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 068195009230   ngày cấp: 12/08/2021   nơi cấp: CA Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
11. kit test xét nghiệm 2.dụng cụ thử thai 3.máy thử đường huyết 4.máy đo huyết áp 5.trang thiết bị y tế nhóm B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)