Hồ sơ đã công bố

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ AN NHƠN

---------------------------

Số 04/2022/ĐKMB-AN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Định , ngày 06 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Định

1. Tên cơ sở: CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ AN NHƠN

Mã số thuế: 8535266042

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Nhơn Khánh, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Xã Nhơn Khánh, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Giáp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 233193080   ngày cấp: 04/05/2017   nơi cấp: Kon Tum

Điện thoại cố định: 0919141695   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Văn Giáp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 233193080   ngày cấp: 04/05/2017   nơi cấp: CA. Kon Tum

Trình độ chuyên môn: Sinh học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test xét nghiệm nhanh Covid
2Sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-COV-2
3Sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm
4Sinh phẩm chẩn đoán xét invitro phát hiện bệnh trên người (HBV, HCV, HPV,…)
5Hóa chất tách chiết
6Hóa chất PCR, Realtime PCR
7Hóa chất điện di
8Thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm
9Máy PCR, Realtime PCR
10Vật tư tiêu hao
11Các trang thiết bị y tế loại B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bình Định nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)