Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MEDIZIN

---------------------------

Số: 01/2022/CSSX-MDZ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 07 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MEDIZIN

Mã số thuế: 0801374536

Địa chỉ trụ sở: số 1 ngõ 368 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ sản xuất số 1 ngõ 368 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0916377804    Fax:

Email: medizin4536@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Đình Đoàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142630191   ngày cấp: 11/07/2007   nơi cấp: Công an Hải Dương

Điện thoại cố định: 0916377804   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khung đai nẹp và thanh luồn dùng trong chỉnh hình, phục hồi chức năng10 000
2Dung dịch xịt, nhỏ vệ sinh tai mũi họng, răng miệng và mắt20 000
3Cao dán, miếng dán giảm đau20 000
4Dung dịch hỗ trợ giảm đau20 000
5Một số loại trang thiết bị y tế khác …50 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)