Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH THANH HƯƠNG

---------------------------

Số: 01:2922/CBSX-TH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Tuyên Quang , ngày 07 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Tuyên Quang

1. Tên cơ sở sản xuất: HỘ KINH DOANH THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 5000395043

Địa chỉ trụ sở: Tổ 13, Phường Tân Hà, Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Địa chỉ sản xuất Tổ 13, Phường Tân Hà, Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0914837469    Fax:

Email: dshuong1975@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 008174000685   ngày cấp: 29/03/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát và QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0914837469   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối sinh lý5 000 000
2Sang chiết cồn y tế5 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)