Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC SỐ 3 TRỰC THUỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

---------------------------

Số 833/VĐ-NT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 07 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC SỐ 3 TRỰC THUỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 01C8030975

Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Mạnh Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012230066   ngày cấp: 05/01/2013   nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0912424303   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: PHẠM MẠNH TUẤN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012230066   ngày cấp: 05/01/2013   nơi cấp: CA TP HÀ NỘI

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế loại BCD

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)