Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC TÙNG NGHĨA

---------------------------

Số 01/HSCB-NT T.NGHIA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 07 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC TÙNG NGHĨA

Mã số thuế: 5800480844

Địa chỉ: 25 duy tân, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Chu Mạnh Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013017336   ngày cấp: 26/10/2007   nơi cấp: Công an Hà Nội

Điện thoại cố định: 0386492168   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Chu Mạnh Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013017336   ngày cấp: 26/10/2007   nơi cấp: Ca Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test xét nghiệm Covid-19 (bộ XN nhanh phát hiện KN virus SARS-COV-2)
2Túi chướm điện
3Dụng cụ tránh thai
4Máy đo đường huyết
5Máy đo huyết áp
6Máy Khí dung
7Trang Thiết Bị Y tế nhóm B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)