Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC SỐ 17 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC SKT

---------------------------

Số 01/22/QT17SKT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Phú Thọ , ngày 12 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Phú Thọ

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC SỐ 17 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC SKT

Mã số thuế: 8284437821

Địa chỉ: Khu phố Tây Cốc, Xã Tây Cốc, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Cấp Tiến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 132006900   ngày cấp: 18/03/2009   nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ

Điện thoại cố định: 0982600237   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế lịa B
2Trang thiết bị y tế lịa C
3Trang thiết bị y tế lịa D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Phú Thọ nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)