Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

---------------------------

Số 01/TKJSC-SYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 19 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

Mã số thuế: 0400459581

Địa chỉ: Số nhà 33 đường Lê Lai, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Xuân Bách

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201564605   ngày cấp: 18/05/2019   nơi cấp: Công An Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cố định: 0978591070   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: PHẠM THỊ PHI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 200073520   ngày cấp: 25/09/2018   nơi cấp: Công An Thành Phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Ngô Minh Truyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205156234   ngày cấp: 15/12/2016   nơi cấp: Công An Tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test COVID -19 Ag
2Test HIV, HBs, Anti HBs, HCV
3Test AFP, FOB, CEA,PAS, Malaria,Chlamydia HAV, HEV, TB, HBeAg
4Test Malaria, Dengue IgG/IgM, Dengue NS1Ag,Influenza, Rota, Troponin
5Test Hpylori, Syphilis, RSV, Strep A Strip, Adeno Strip,Pylorri Ag device
6Test HCG, Cardiac Combo Device, Helicobacter test Divice
7Test nước tiểu, đường huyết
8Test THC, MDMA, MET, AMP, MOP,Cocain, KET
9Test (MOP-AMP-MET-TCH), (MOP-AMP-MET-BZO)
10Test (MOP-MDMA-MET-THC), (MOP-COC-AMP-THC)
11Test (MOP-COC-AMP-THC),(MDMA-MET-KET-THC-MOP)
12Bộ nhóm máu A, B, AB, D
13Test ASO,RF, CRP, AHG, RPR, TPHA
14Máy Xét nghiệm Đông Máu bán tự động và tự động
15Hóa chất , linh kiện kèm máy Đông Máu bán tự động và tự động
16Máy xét nghiệm điện giải đồ
17Hóa chất , linh kiện kèm máy Máy xét nghiệm điện giải đồ
18Máy phân tích khí máu động mạch
19Hóa chất , linh kiện kèm Máy phân tích khí máu động mạch
20Hoá chất , linh kiện kèm máy Hemoglobin A1c (HbA1c)
21Ống lấy máu các loại , Bơm kim tiêm , Bông , Gạc y tế , nhiệt kế
22Dung dịch sát khuẩn

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đà Nẵng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)