Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN OPB

---------------------------

Số: 2022/CBSX-OPB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Tây Ninh , ngày 19 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Tây Ninh

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN OPB

Mã số thuế: 3900573376

Địa chỉ trụ sở: SỐ 311A, ĐƯỜNG BỜI LỜI, KP NINH NGHĨA, Phường Ninh Thạnh, Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ sản xuất Số 311A, Đường Bời Lời, KP Ninh Nghĩa, Phường Ninh Thạnh, Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0988069129    Fax:

Email: info@hale.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Quang Minh Trí

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 291109223   ngày cấp: 22/02/2011   nơi cấp: Công an tỉnh Tây Ninh

Điện thoại cố định: 0988069129   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế; dung dịch khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế dạng phun/ dạng tẩm khăn lau1 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)