Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC SỐ 2 BỆNH VIỆN K - CƠ SỞ TÂN TRIỀU

---------------------------

Số 925/BVK-KD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 20 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC SỐ 2 BỆNH VIỆN K - CƠ SỞ TÂN TRIỀU

Mã số thuế: 01L8014654

Địa chỉ: Số 30, đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Văn Quảng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 027072001402   ngày cấp: 03/04/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điện thoại cố định: 02435338900   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phạm Thanh Phúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001181032446   ngày cấp: 07/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Lê Thuỳ Linh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 00118600070   ngày cấp: 20/03/2014   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 027196001034   ngày cấp: 14/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(4) Họ và tên: Trần Ngọc Ánh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038197009375   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Băng quấn vết thương
2Túi hậu môn nhân tạo
3Túi nước tiểu nhân tạo
4Sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 (phát hiện nhanh kháng nguyên)
5Các trang thiết bị y tế phân loại B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)