Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC NGA QUÝ

---------------------------

Số 01/CB-QTNQ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thái Nguyên , ngày 22 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thái Nguyên

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC NGA QUÝ

Mã số thuế: 8469280789-001

Địa chỉ: Xóm Đình, Phường Nam Tiến, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Thúy Nga

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 019195000763   ngày cấp: 10/04/2021   nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0962188021   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phạm Thúy Nga

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 019195000763   ngày cấp: 10/04/2021   nơi cấp: cục CSQLHC ve TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test xét nghiệm nhanh Covid (Kit test nhanh kháng nguyên SARS- COV-2
2Khẩu trang y tế
3Vật tư y tế tiêu hao
4Nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế điện tử
5Các loại vật tư, trang thiết bị y tế loại B,C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thái Nguyên nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)