Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA

---------------------------

Số 01/NT-BVM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thanh Hóa , ngày 26 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA

Mã số thuế: 2800721942

Địa chỉ: 215 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Quảng Thắng, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Thị Huyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038172001401   ngày cấp: 11/08/2021   nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0988594440   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hợi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038183016554   ngày cấp: 11/08/2021   nơi cấp: Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test thử covid
2Nước mắt nhân tạo
3Miếng dán mi
4Thủy tinh nhân tạo
5Mắt giả
6Găng tay các loại, các cỡ
7Bơm tiêm các loại, các cỡ
8Kim tiêm các loại, các cỡ
9Dầu silicon, Đai silicon
10Chất nhầy mổ phaco
11Test thử HIV
12Test thử HBsAg
13Kim luồn tĩnh mạch các loại, các cỡ

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thanh Hóa nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)