Hồ sơ đã công bố

TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Phúc , ngày 29 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Phúc

1. Tên cơ sở: TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH

Mã số thuế: 19C80004235

Địa chỉ: Thôn Tĩnh Luyện, Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Thị Như Quỳnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026189002778   ngày cấp: 02/04/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0973504125   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Thị Như Quỳnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026189002778   ngày cấp: 29/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(2) Họ và tên: Trần Thị Mỹ Hạnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026191001978   ngày cấp: 05/05/2017   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kim tiêm sử dụng một lần
2Dây nối truyền dịch
3Băng Gạc vô Trùng
4Băng keo có gạc vô trùng
5Băng vết thương
6Băng, gạc y tế
7Bộ dây truyền dịch có kim
8Bộ Kit xét nghiệm nhanh Covid-19
9Bơm tiêm sử dụng 1 lần 1ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml
10Bơm tiêm sử dụng 1 lần đầu xoắn 3ml, 5ml, 10ml

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Vĩnh Phúc nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)