Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ

---------------------------

Số 2005_Inject/LV-2022

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 01 tháng 06 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0108769577

Địa chỉ: Số 2/117 đường Trần Cung, tập thể Bộ Tư Lệnh Thông Tin, tổ dân phố Hoàng 3, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0982205256 Fax: 

Email: phuchiepnd93@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Vũ Văn Phúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 163220396   ngày cấp: 26/06/2014   nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Điện thoại cố định: 0982205256   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế công bố tiêu chuẩn áp dụng:

- Tên trang thiết bị y tế: Kim tiêm cầm máu dùng một lần

- Tên thương mại (nếu có):

- Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

- Chủng loại: Theo phụ lục

- Mã sản phẩm: Theo phụ lục

- Quy cách đóng gói (nếu có): 1 Cái/ túi

- Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B

- Mục đích sử dụng: Cầm máu trong nội soi tiêu hóa sử dụng kèm với hệ thống nội soi tiêu hóa chẩn đoán

- Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485: 2016

4. Đối với trang thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

- Tên chất ma túy, tiền chất:

- Tên khoa học:

- Mã thông tin CAS:

- Nồng độ, hàm lượng:

- Tổng hàm lượng trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

- Tên chủ sở hữu: JIANGSU ATE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

- Địa chỉ chủ sở hữu: No. 8, Lanxiang Road, Wujin Economic Development Zone, 213161 Jiangsu, Trung Quốc

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

7. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước:


Hồ sơ kèm theo gồm:


Thông tin về trang thiết bị y tế

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: ATE-ZSZ-18x1200x21x4 ATE-ZSZ-18x1200x21x5 ATE-ZSZ-18x1200x21x6 ATE-ZSZ-18x1200x21x7 ATE-ZSZ-18x1200x21x8 ATE-ZSZ-18x1200x23x4 ATE-ZSZ-18x1200x23x5 ATE-ZSZ-18x1200x23x6 ATE-ZSZ-18x1200x23x7 ATE-ZSZ-18x1200x23x8 ATE-ZSZ-18x1200x25x4 ATE-ZSZ-18x1200x25x5 ATE-ZSZ-18x1200x25x6 ATE-ZSZ-18x1200x25x7 ATE-ZSZ-18x1200x25x8 ATE-ZSZ-18x1600x21x4 ATE-ZSZ-18x1600x21x5 ATE-ZSZ-18x1600x21x6 ATE-ZSZ-18x1600x21x7 ATE-ZSZ-18x1600x21x8 ATE-ZSZ-18x1600x23x4 ATE-ZSZ-18x1600x23x5 ATE-ZSZ-18x1600x23x6 ATE-ZSZ-18x1600x23x7 ATE-ZSZ-18x1600x23x8 ATE-ZSZ-18x1600x25x4 ATE-ZSZ-18x1600x25x5 ATE-ZSZ-18x1600x25x6 ATE-ZSZ-18x1600x25x7 ATE-ZSZ-18x1600x25x8 ATE-ZSZ-18x1800x21x4 ATE-ZSZ-18x1800x21x5 ATE-ZSZ-18x1800x21x6 ATE-ZSZ-18x1800x21x7 ATE-ZSZ-18x1800x21x8 ATE-ZSZ-18x1800x23x4 ATE-ZSZ-18x1800x23x5 ATE-ZSZ-18x1800x23x6 ATE-ZSZ-18x1800x23x7 ATE-ZSZ-18x1800x23x8 ATE-ZSZ-18x1800x25x4 ATE-ZSZ-18x1800x25x5 ATE-ZSZ-18x1800x25x6 ATE-ZSZ-18x1800x25x7 ATE-ZSZ-18x1800x25x8 ATE-ZSZ-18x2000x21x4 ATE-ZSZ-18x2000x21x5 ATE-ZSZ-18x2000x21x6 ATE-ZSZ-18x2000x21x7 ATE-ZSZ-18x2000x21x8 ATE-ZSZ-18x2000x23x4 ATE-ZSZ-18x2000x23x5 ATE-ZSZ-18x2000x23x6 ATE-ZSZ-18x2000x23x7 ATE-ZSZ-18x2000x23x8 ATE-ZSZ-18x2000x25x4 ATE-ZSZ-18x2000x25x5 ATE-ZSZ-18x2000x25x6 ATE-ZSZ-18x2000x25x7 ATE-ZSZ-18x2000x25x8 ATE-ZSZ-18x2300x21x4 ATE-ZSZ-18x2300x21x5 ATE-ZSZ-18x2300x21x6 ATE-ZSZ-18x2300x21x7 ATE-ZSZ-18x2300x21x8 ATE-ZSZ-18x2300x23x4 ATE-ZSZ-18x2300x23x5 ATE-ZSZ-18x2300x23x6 ATE-ZSZ-18x2300x23x7 ATE-ZSZ-18x2300x23x8 ATE-ZSZ-18x2300x25x4 ATE-ZSZ-18x2300x25x5 ATE-ZSZ-18x2300x25x6 ATE-ZSZ-18x2300x25x7 ATE-ZSZ-18x2300x25x8 ATE-ZSZ-18x2500x21x4 ATE-ZSZ-18x2500x21x5 ATE-ZSZ-18x2500x21x6 ATE-ZSZ-18x2500x21x7 ATE-ZSZ-18x2500x21x8 ATE-ZSZ-18x2500x23x4 ATE-ZSZ-18x2500x23x5 ATE-ZSZ-18x2500x23x6 ATE-ZSZ-18x2500x23x7 ATE-ZSZ-18x2500x23x8 ATE-ZSZ-18x2500x25x4 ATE-ZSZ-18x2500x25x5 ATE-ZSZ-18x2500x25x6 ATE-ZSZ-18x2500x25x7 ATE-ZSZ-18x2500x25x8 ATE-ZSZ-23x1200x21x4 ATE-ZSZ-23x1200x21x5 ATE-ZSZ-23x1200x21x6 ATE-ZSZ-23x1200x21x7 ATE-ZSZ-23x1200x21x8 ATE-ZSZ-23x1200x23x4 ATE-ZSZ-23x1200x23x5 ATE-ZSZ-23x1200x23x6 ATE-ZSZ-23x1200x23x7 ATE-ZSZ-23x1200x23x8 ATE-ZSZ-23x1200x25x4 ATE-ZSZ-23x1200x25x5 ATE-ZSZ-23x1200x25x6 ATE-ZSZ-23x1200x25x7 ATE-ZSZ-23x1200x25x8 ATE-ZSZ-23x1600x21x4 ATE-ZSZ-23x1600x21x5 ATE-ZSZ-23x1600x21x6 ATE-ZSZ-23x1600x21x7 ATE-ZSZ-23x1600x21x8 ATE-ZSZ-23x1600x23x4 ATE-ZSZ-23x1600x23x5 ATE-ZSZ-23x1600x23x6 ATE-ZSZ-23x1600x23x7 ATE-ZSZ-23x1600x23x8 ATE-ZSZ-23x1600x25x4 ATE-ZSZ-23x1600x25x5 ATE-ZSZ-23x1600x25x6 ATE-ZSZ-23x1600x25x7 ATE-ZSZ-23x1600x25x8 ATE-ZSZ-23x1800x21x4 ATE-ZSZ-23x1800x21x5 ATE-ZSZ-23x1800x21x6 ATE-ZSZ-23x1800x21x7 ATE-ZSZ-23x1800x21x8 ATE-ZSZ-23x1800x23x4 ATE-ZSZ-23x1800x23x5 ATE-ZSZ-23x1800x23x6 ATE-ZSZ-23x1800x23x7 ATE-ZSZ-23x1800x23x8 ATE-ZSZ-23x1800x25x4 ATE-ZSZ-23x1800x25x5 ATE-ZSZ-23x1800x25x6 ATE-ZSZ-23x1800x25x7 ATE-ZSZ-23x1800x25x8 ATE-ZSZ-23x2000x21x4 ATE-ZSZ-23x2000x21x5 ATE-ZSZ-23x2000x21x6 ATE-ZSZ-23x2000x21x7 ATE-ZSZ-23x2000x21x8 ATE-ZSZ-23x2000x23x4 ATE-ZSZ-23x2000x23x5 ATE-ZSZ-23x2000x23x6 ATE-ZSZ-23x2000x23x7 ATE-ZSZ-23x2000x23x8 ATE-ZSZ-23x2000x25x4 ATE-ZSZ-23x2000x25x5 ATE-ZSZ-23x2000x25x6 ATE-ZSZ-23x2000x25x7 ATE-ZSZ-23x2000x25x8 ATE-ZSZ-23x2300x21x4 ATE-ZSZ-23x2300x21x5 ATE-ZSZ-23x2300x21x6 ATE-ZSZ-23x2300x21x7 ATE-ZSZ-23x2300x21x8 ATE-ZSZ-23x2300x23x4 ATE-ZSZ-23x2300x23x5 ATE-ZSZ-23x2300x23x6 ATE-ZSZ-23x2300x23x7 ATE-ZSZ-23x2300x23x8 ATE-ZSZ-23x2300x25x4 ATE-ZSZ-23x2300x25x5 ATE-ZSZ-23x2300x25x6 ATE-ZSZ-23x2300x25x7 ATE-ZSZ-23x2300x25x8 ATE-ZSZ-23x2500x21x4 ATE-ZSZ-23x2500x21x5 ATE-ZSZ-23x2500x21x6 ATE-ZSZ-23x2500x21x7 ATE-ZSZ-23x2500x21x8 ATE-ZSZ-23x2500x23x4 ATE-ZSZ-23x2500x23x5 ATE-ZSZ-23x2500x23x6 ATE-ZSZ-23x2500x23x7 ATE-ZSZ-23x2500x23x8 ATE-ZSZ-23x2500x25x4 ATE-ZSZ-23x2500x25x5 ATE-ZSZ-23x2500x25x6 ATE-ZSZ-23x2500x25x7 ATE-ZSZ-23x2500x25x8

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)