Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Phước , ngày 02 tháng 06 năm 2022

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do:

1.1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮC CẦU VỒNG A

       Product(s) Owner: SAC CAU VONG A SERVICE TRADING MANUFACTURING COMPANY LIMITED

1.2. Địa chỉ trụ sở: Lô A3.6 , đường số 8, khu công nghiệp Chơn Thành I, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

       Address: Lot A3.6, Street 8, Chon Thanh I Industrial Park, Thanh Tam Commune, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province, Vietnam

1.3. Điện thoại: 02713691207              Fax: 02713691208

2. Chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

2.1. Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮC CẦU VỒNG A

       Product Owner: SAC CAU VONG A SERVICE TRADING MANUFACTURING COMPANY LIMITED

2.2. Địa chỉ: Lô A3.6, Đường số 8, Khu công nghiệp Chơn Thành I, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

       Address: Lot A3.6, Street 8, Chon Thanh I Industrial Park, Thanh Tam Commune, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province, Vietnam

3. Cơ sở sản xuất:

3.1 Cơ sở sản xuất 1:
  • Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮC CẦU VỒNG A
  • Địa chỉ sản xuất: Lô A3.6, Đường số 8, Khu công nghiệp Chơn Thành I, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

4. Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, cơ sở đề nghị Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các trang thiết bị y tế sau:

STTTên trang thiết bị y tếChủng loại (model)Mã sản phẩm (nếu có)Số lưu hànhCơ sở sản xuất
1Găng tay cao su y tế latex không bột/ Powder free Latex rubber medical glovesSCV01-KB210000009/PCBA-BPCÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮC CẦU VỒNG A

5. Số lượng bản giấy đề nghị xin cấp: 2 bản


Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số đăng ký lưu hành

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở đăng ký trang thiết bị y tế cam kết:

1. Cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ và nội dung thông tin hồ sơ cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình sản xuất.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)