Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP NGHỆ AN

---------------------------

Số: 02/2022

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 10 tháng 08 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900440536

Địa chỉ trụ sở: Số 77, Đường Phan Bội Châu, Phường Quán Bàu, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ sản xuất Số 16, Đường số 01, Khu công nghiệp Vsip Nghệ An, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383853564    Fax: 02383536130

Email: oxynghean@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Hồ Bắc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 181999596   ngày cấp: 20/04/2008   nơi cấp: Công an Tỉnh Nghệ An

Điện thoại cố định: 0974947555   Điện thoại di động: 0974947555

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1 Oxy y tế1 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)