Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN

---------------------------

Số: 01/2022/CBSX-ĐHT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 08 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN

Mã số thuế: 0310612309

Địa chỉ trụ sở: 138/21Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ sản xuất 138/2 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0839493649    Fax:

Email: tuannguyen251072@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phan Hồng Nam Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022090152   ngày cấp: 19/05/2015   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0839493649   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bao tóc1 500 000
2Bao giày1 000 000
3Quần áo y tế200 000
4Khăn phẫu thuật1 000 000
5Tạp dề1 000 000
6Bao camera500 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)