Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN S&S GLOVE

---------------------------

Số: 01/ĐĐKSX/S&S GLOVE

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , ngày 31 tháng 08 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN S&S GLOVE

Mã số thuế: 3502451442

Địa chỉ trụ sở: Lô 4, đường D6 Khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ sản xuất Lô 4, Đường D6 khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 02838725999    Fax:

Email: hcns@ssglove.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Dương Thanh Sang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 075087000703   ngày cấp: 14/12/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 08 62811336   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Găng tay y tế3 500 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)