Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH TIỀN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

---------------------------

Số 01/2022/TTBYT-OPCTG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Tiền Giang , ngày 09 tháng 09 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Tiền Giang

1. Tên cơ sở: CHI NHÁNH TIỀN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Mã số thuế: 0302560110-012

Địa chỉ: Số 297, Nguyễn Thị Thập, Phường 5, Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: LÊ VĂN LIỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 87069016564   ngày cấp: 09/08/2021   nơi cấp: CT Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 02733950999   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN THANH HÙNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 311539919   ngày cấp: 27/01/2018   nơi cấp: Công an Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1OP. ANTI - BAC
2ETHANOL 70 OPC
3ETHANOL 99,5% (v/v)
4ETHANOL 96% (v/v)
5ETHANOL TINH LUYỆN 90% (v/v)
6ETHANOL TINH LUYỆN 70% (v/v)

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Tiền Giang nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)