Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 02 năm 2023

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên tổ chức: VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG

2. Địa chỉ liên lạc: 17 Đất Thánh, Phường 06, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02873000969     Fax:      Email: info@eimi.com.vn

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: A- 1322

Cơ quan cấp: Bộ Khoa học và Công nghệ     ngày cấp: 11/06/2015

4. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện đăng ký hoạt động kiểm định đối với lĩnh vực:

- Dao mổ điện cao tần,  Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Dao mổ điện cao tần dùng trong điều trị người bệnh

- Máy gây mê kèm thở,  Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh

- Máy thở,  Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thở dùng trong điều trị người bệnh

5. Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định.


Đề nghị Bộ Y tế xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định nêu trên.


Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp, các quy định có liên quan của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo nói trên./.


LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH
STTHọ và tênChuyên môn được đào tạoHệ thống quản lý được đào tạoKinh nghiệm đánh giá sự phù hợpLoại hợp đồng lao động đã kýGhi chú
1Phạm Hữu ĐứcCông nghệ kỹ thuật cơ khí
Chứng chỉ
ISO 9001: 20157 nămKhông xác định thời hạn

Giấy tờ khác
2Lê Trấn Quang VũVật lý kỹ thuật
Chứng chỉ
ISO 9001: 20156 nămKhông xác định thời hạn

Giấy tờ khác
3Võ Vân Anh HânThạc sỹ
Chứng chỉ
ISO 9001: 20155 nămKhông xác định thời hạn

Giấy tờ khác
4Bùi Văn DũngSinh học ứng dụng
Chứng chỉ
ISO 9001: 20156 nămKhông xác định thời hạn

Giấy tờ khác
5Nguyễn Trung KiênKỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Chứng chỉ
ISO 9001: 20153 nămKhông xác định thời hạn

Giấy tờ khác

THÀNH PHẦN HỒ SƠ KÈM THEO