Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH NINMED

---------------------------

Số: 02/NINMED

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 20 tháng 10 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH NINMED

Mã số thuế: 2902098526

Địa chỉ trụ sở: Xóm Đức Thọ, Xã Hưng Lộc, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ sản xuất Xóm 8, Xã Nghi Phú, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383457532    Fax:

Email: congninh.dkh@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Công Ninh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186863606   ngày cấp: 18/10/2018   nơi cấp: CA Nghệ An

Điện thoại cố định: 0988385112   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch, Gel, Kem dùng cho mắt100 000
2Dung dịch, hỗn dịch nhỏ hặc xịt họng100 000
3Bột hoặc viên pha dùng cho tai mũi họng, phụ khoa, hậu môn100 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)