Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRIỀU DƯƠNG

---------------------------

Số 0211/2022/TD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 02 tháng 11 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRIỀU DƯƠNG

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0108557928

Địa chỉ: Số nhà 38, Ngõ 9 Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 02462702266 Fax: 

Email: phamngoclinh08@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Thị Cơi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010449270   ngày cấp: 22/03/2010   nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 02462702266   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế công bố tiêu chuẩn áp dụng:

- Tên trang thiết bị y tế: Máy trợ thính (kèm phụ kiện đồng bộ)

- Tên thương mại (nếu có):

- Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

- Chủng loại: Theo phụ lục

- Mã sản phẩm: Theo phụ lục

- Quy cách đóng gói (nếu có):

- Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B

- Mục đích sử dụng: Trợ thính cho người khiếm thính

- Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO, CE

4. Đối với trang thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

- Tên chất ma túy, tiền chất:

- Tên khoa học:

- Mã thông tin CAS:

- Nồng độ, hàm lượng:

- Tổng hàm lượng trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

- Tên chủ sở hữu: GN ReSound A/S

- Địa chỉ chủ sở hữu: Lautrupbjerg 7, 2750, Ballerup, Denmark,

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

- Tên cơ sở: Công ty Cổ phần Dịch vụ Triều Dương

- Địa chỉ: Số nhà 38, Ngõ 9, Phố Minh Khai Read more: http://www.thongtincongty.com/company/3f9b89a8-cong-ty-co-phan-dich-vu-trieu-duong/#ixzz5uqeLKwbL, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại cố định: 02462702266   Điện thoại di động:

7. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước:


Hồ sơ kèm theo gồm:


Thông tin về trang thiết bị y tế

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: KE361-DRWC,KE461- DRWC, KE261-DRW, KE361-DRW, KE461- DRW, KE262-DRW, KE462-DRW, KE-362- DRW, KE467-DW, KE367-DW, KE267- DW, KE477-DW, KE377-DW, KE277- DW, KE488-DWH, KE388-DWH, KE288- DWH, KE498-DW, KE398-DW, KE298- DW, KE-CIC, KE-ITC RT777-DWC, RT577-DWC, RT771-DWC, RT571-DWC,RT477-DWC, ,RT471-DWC, RT788-DWHC, RT788-DWC, RT588-DWHC, RT588-DWC,RT488-DWHC, RT488-DWC, RT988-DWHC,DEMO; RT988-DWC,DEMO; RT788-DWHC,DEMO; RT988-DWHC, RT988-DWC, RT977-DWC, RT971-DWC; RT961-DRWC, RT761-DRWC, RT561-DRWC, RT961-DRW, RT761-DRW, RT561-DRW, RT962-DRW, RT762-DRW, RT562-DRW, RT9ITC-DWC, RT7ITC-DWC, RT5ITC-DWC, RT4ITC-DWC, RT9ITE-DWC, RT7ITE-DWC, RT5ITE-DWC , RT4ITE-DWC, RU961-DRWC, RU761-DRWC,RU561-DRWC, RU461-DRWC, RU961-DRW, RU761-DRW, RU561-DRW,RU461-DRW, RU462-DRW, RU562-DRW, RU762-DRW, ,RU962-DRW, KE461-DRWC, KE461-DRW, KE462-DRW, KE467-DW, KE477-DW, KE488-DWH, KE498-DW, KE461-DRW, KE361-DRW, KE261-DRW, KE462-DRW, KE362-DRW, KE262-DRW, KE4CIC-W, KE3CIC-W, KE4CIC, KE3CIC, KE4ITC-DW, KE3ITC-DW, KE2ITC-DW, KE4ITC-DW, KE3ITC-DW, KE2ITC-DW, KE4ITE-DW, KE3ITE-DW, KE2ITE-DW, KE4ITE-DW, KE3ITE-DW, KE2ITE-DW, KE467-DW, KE367-DW, KE267-DW, ,KE477-DW, KE377-DW, KE277-DW, KE177-DW, KE488-DWH, KE388-DWH, KE288-DWH, KE188-DWH, KE498-DW, KE398-DW, E298-DW, FPA,10A,R,LHT,KE4CIC; FPA,10A,L,LHT,KE4CICFPA,10A,L,LHT,KE3CIC; FPA,10A,R,LHT,KE3CIC; FPA,312,FLT,R,LT,KE4ITC-DW; FPA,312,FLT,L,LT,KE4ITC-DW; FPA,312,FLT,R,LT,KE3ITC-DW-; FPA,312,FLT,L,LT,KE3ITC-DW-; FPA,312,FLT,R,LT,KE2ITC-DW-; FPA,312,FLT,L,LT,KE2ITC-DW-; FPA,13,FLT,R,LT,KE4ITE-DW; FPA,13,FLT,L,LT,KE4ITE-DW; FPA,13,FLT,R,LT,KE3ITE-DW; FPA,13,FLT,L,LT,KE3ITE-DW; FPA,13,FLT,R,LT,KE2ITE-DW;FPA,13,FLT,RL,LT,KE2ITE-DW; EQ988-DWHT, EQ788-DWHT ,EQ588-DWHT, EQ998-DWT, EQ798-DWT, EQ598-DWT; FPA,312,FXD,L,LHT,LT9ITC; FPA,10A,L,LHT,LT9CIC; FPA,10A,R,ANT,LT9IIC; FPA,312,FXD,L,LHT,LT7ITC; FPA,312,FXD,R,LHT,LT7ITC; FPA,13,FLT,L,LHT,LT7ITE; FPA,13,FLT,R,LHT,LT7ITE; FPA,10A,R,LHT,LT7CIC-LP FPA,10A,L,LHT,LT7CIC-MP FPA,312,FXD,L,LHT,LT5ITC FPA,10A,L,ANT,LT5IIC-LPFPA,312,FXD,R,LHT,LT5ITC; FPA,13,FLT,L,LHT,LT5ITE-DW; FPA,13,FLT,R,LHT,LT5ITE-DW; FPA,10A,L,LHT,LT5CIC; FPA,10A,R,LHT,LT5CIC FPA,10A,L,BGE,LT5IIC-LP RE967-DWT, RE767- DWT, RE567-DWT, RE977-DWT, RE777- DWT, RE577-DWT RE988-DWT, RE788- DWT, RE588-DWT, RE962-DRWT, RE762- DRWT, RE562-DRWT RE962-DRW, RE762- DRW, RE562-DRW, RE961-DRWC, RE761- DRWC, RE561-DRWC, RE961-DRW, RE761- DRW, RE561-DRW, FPA,10A,L,LHT,RE9CIC; FPA,312,FXD,L,LT,RE9ITC, FPA,13,FLT,L,LHT,RE9ITE-DW, PKG ASM,312,L,LHT,RE9MIH-W;RE762-DRW, FPA,10A,L,LHT,RE7CIC, FPA,312,FXD,L,LHT,RE7ITC-DW; FPA,13,FLT,L,LHT,RE7ITE-DW; PKG ASM,312,L,LHT,RE7MIH-W; FPA,10A,L,LHT,RE5CIC-W; FPA,312,FXD,L,LHT,RE5ITC-DW; FPA,13,FLT,L,LHT,RE5ITE-DW-; PKG ASM,312,L,LHT,RE5MIH-W; RE9CIC-W; RE9ITC-DW; HI,RS RE9ITC-DW; RE9ITE-DW; RE9MIH-W, RE7CIC, RE7ITC, RE7ITE, RE7MIH, RE5CIC, RE5ITC, RE5ITE, RE5MIH

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)