Hồ sơ đã công bố

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN BÀ GIẰNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BAGIACO - CHI NHÁNH HÀ NAM

---------------------------

Số: 01/BGC-HN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hà Nam , ngày 23 tháng 03 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nam

1. Tên cơ sở sản xuất: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN BÀ GIẰNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BAGIACO - CHI NHÁNH HÀ NAM

Mã số thuế: 0108182203-001

Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp Thanh Liêm, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ sản xuất Khu công nghiệp Thanh Liêm, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0389918348    Fax:

Email: nguyenha.th@bagiang.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Thành Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038060000036   ngày cấp: 14/03/2014   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0911465355   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch xoa bóp dùng ngoài 100 000
2Dung dịch bôi ngoài da phòng tránh côn trùng10 000
3Dung dịch xịt họng 50 000
4Dung dịch xịt mũi 50 000
5Dung dịch nước súc miệng 20 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)