Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 23 tháng 12 năm 2022

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do:

1.1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

       Product(s) Owner: PERFECT MEDICAL INDUSTRY (VN) CO., LTD

1.2. Địa chỉ trụ sở: Lô D7/I, đường số 1B, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

       Address: Block D7/I, No. 1B Road, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

1.3. Điện thoại: 2837653131              Fax: 2837653135

2. Chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

2.1. Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH Công Nghệ Y Tế Perfect Việt Nam

       Product Owner: PERFECT MEDICAL INDUSTRY(VN) CO., LTD

2.2. Địa chỉ: Lô D7/I, Đường số 1B, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

       Address: Block D7/I, No. 1B Road, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

3. Cơ sở sản xuất:

3.1 Cơ sở sản xuất 1:
  • Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Công Nghệ Y Tế Perfect Việt Nam
  • Địa chỉ sản xuất: Lô D7/I, Đường số 1B, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

4. Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, cơ sở đề nghị Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các trang thiết bị y tế sau:

STTTên trang thiết bị y tếChủng loại (model)Mã sản phẩm (nếu có)Số lưu hànhCơ sở sản xuất
1Dây truyền dịch tĩnh mạch/ Disposable Infusion SetTheo phụ lụcTheo phụ lục2100135ĐKLH/BYT-TB-CT; 2100104ĐKLH/BYT-TB-CT; 2100201ĐKLH/BYT-TB-CT.Theo phụ lục

5. Số lượng bản giấy đề nghị xin cấp: 2 bản


Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số đăng ký lưu hành

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở đăng ký trang thiết bị y tế cam kết:

1. Cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ và nội dung thông tin hồ sơ cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình sản xuất.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)