Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NGHỆ AN

---------------------------

Số 01/NTBVM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 27 tháng 12 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 27A8023955

Địa chỉ: SỐ 40, ĐƯỜNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, XÓM 7 XÃ NGHI PHÚ, TP VINH, NGHỆ AN, Xã Nghi Phú, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Hòa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 182005838   ngày cấp: 20/02/2008   nơi cấp: CÔNG AN NGHỆ AN

Điện thoại cố định: 0932452289   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Hòa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 182005838   ngày cấp: 20/02/2008   nơi cấp: công an nghệ an

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Dung dịch/ hỗn dịch/ nhữ tương nhỏ mắt
2Gel tra mắt, mỡ tra mắt
3Miếng chườm ấm mắt
4Gạc vệ sinh bờ mi
5Dung dịch ngâm kính áp tròng

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)