Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DP-TBYT A.M VIỆT NAM

---------------------------

Số 01/CV-AM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thừa Thiên Huế , ngày 10 tháng 01 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thừa Thiên Huế

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DP-TBYT A.M VIỆT NAM

Mã số thuế: 3301717903

Địa chỉ: 23 Lê Đình Thám, Phường Trường An, Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường Trường An, Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Dương Thị Diệu Linh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046198000664   ngày cấp: 13/04/2021   nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHCVTTXH

Điện thoại cố định: 0774591286   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trịnh Thị Thuỳ Trang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046199011973   ngày cấp: 02/07/2021   nơi cấp: Cục trưởng CCSQLHCVTTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1PEGinpol, Sodyal X, Clean Drops, các tbyt loại B,C,D khác,....

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thừa Thiên Huế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)