Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN

---------------------------

Số: 01/2023-VBCB/UNICO

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Giang , ngày 12 tháng 09 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Giang

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN

Mã số thuế: 2400351729

Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố Thượng, Thị trấn Tân An, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ sản xuất Tổ dân phố Thượng, Thị Trấn Tân An, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043761628    Fax: 02043829369

Email: congtytnhhnpp2023@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: KIM YUN HO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M03835522   ngày cấp: 14/07/2014   nơi cấp: Bộ ngoại giao Hàn Quốc

Điện thoại cố định: 02043761628   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế 3 000 000
2Bộ trang phục phòng, chống dịch1 000 000
3Bộ trang phục phẫu thuật 2 500 000
4Khăn và Bộ khăn phẫu thuật 200 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)