Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE

---------------------------

Số 16-2023/Baxter VNHC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 04 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE

Mã số thuế: 0315530515

Địa chỉ: Tầng 10, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Rachelle Lilyan Thompson

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: PB4082289   ngày cấp: 24/02/2020   nơi cấp: Australia

Điện thoại cố định: 028 3822 8501   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trần Thùy Dương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025043238   ngày cấp: 08/06/2011   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Dịch lọc máu
2Máy lọc máu liên tục các loại, các model
3Bộ quả lọc máu liên tục các loại, các cỡ
4Bộ quả lọc máu liên tục / hấp phụ (OXIRIS)
5Bộ quả lọc gan
6Máy lọc gan
7Quả lọc máu hấp phụ các loại, các cỡ
8Bộ Catheter các loại, các cỡ
9Máy làm ấm máu các loại, các model
10Túi làm ấm máu
11Dây truyền Canxi trong lọc máu liên tục
12Bộ quả lọc trao đổi huyết tương các loại, các cỡ
13Bộ trao đổi khí loại thải CO2 hỗ trợ chức năng phổi
14Bộ trao đổi khí loại thải CO2 đơn lẻ hỗ trợ chức năng phổi
15Quả lọc thận các loại, các cỡ
16Dây nối trong lọc máu các loại, các cỡ
17Kim chạy thận các cỡ
18Bột thẩm phân BiCart
19Máy thận nhân tạo các model
20Quả siêu lọc nước và dịch thẩm tách
21Keo dán sinh học 2 thành phần PEG
22Bộ kết nối (cassette) máy thẩm phân phúc mạc tự động (Homechoice) trẻ em
23Bộ kết nối (cassette) máy thẩm phân phúc mạc tự động (Homechoice) người lớn
24Bộ chuyển tiếp
25Nắp đóng bộ chuyển tiếp
26Ống thông (Catheter) lọc màng bụng các loại, các cỡ
27Bộ Kit Catheter (Ống thông) dẫn dịch lọc màng bụng
28Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng
29Máy thẩm phân phúc mạc (lọc màng bụng) tự động
30Bộ dây phun dùng cho máy điều hòa áp lực khí
31Máy điều hòa áp lực khí
32Keo dán sinh học 2 thành phần PEG các loại
33Keo cầm máu các loại
34Keo sinh học cầm máu các loại
35Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu các cỡ
36Đầu phun keo sinh học 2 thành phần PEG các loại
37Đệm hơi cho giường bệnh nhân các model, các loại, các cỡ

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)