Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS

---------------------------

Số 18-2023/LIFELABS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 18 tháng 09 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS

Mã số thuế: 0310905898

Địa chỉ: 39/11A Tạ Quang Bửu, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 02, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - 341-343 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trương Đình Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 031071019036   ngày cấp: 05/12/2021   nơi cấp: Khánh Hòa

Điện thoại cố định: 028.73008586   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Hoàng Long

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 068069006172   ngày cấp: 10/07/2021   nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Trần Hoàng Đạt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079089015711   ngày cấp: 22/12/2021   nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(3) Họ và tên: Trần Ngọc Ánh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 068187000457   ngày cấp: 12/02/2023   nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(4) Họ và tên: Tăng Minh Trí

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 089092015645   ngày cấp: 21/09/2021   nơi cấp: An Giang

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hệ thống nhuộm mô học H&E tự động
2Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động
3Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch và lai tại chỗ tự động
4Hệ thống nhuộm mô học đặc biệt tự động
5Hệ thống lai tại chỗ
6Hệ thống dán lamen
7Máy cắt tiêu bản tự động/ bán tự động
8Thiết bị vùi mô
9Tủ cắt lọc
10Máy xử lý mô chân không
11Hệ thống nhuộm tiêu bản
12Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch
13Thuốc thử mô học/ tế bào học
14Vật tư sử dụng cho giải phẫu bệnh
15Hóa chất, vật tư y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)