Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MEDINOVA

---------------------------

Số: 1004/2023-MED/CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thái Bình , ngày 10 tháng 04 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thái Bình

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MEDINOVA

Mã số thuế: 0107638042

Địa chỉ trụ sở: Thôn Thống Nhất, Xã Đông Thọ, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Địa chỉ sản xuất Thôn Thống Nhất, Xã Đông Thọ, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0369750250    Fax:

Email: info@medinova.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Thị Thu Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034192001148   ngày cấp: 27/12/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0369750250   Điện thoại di động: 0962494669

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Que thử định tính HCG (Que thử thai)100 000
2Que thử định tính LH (Que thử rụng trứng)100 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)