Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH XDENT

---------------------------

Số: 01/VBCB-XDENT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 18 tháng 04 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH XDENT

Mã số thuế: 0315276474

Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Số 179-181 Sư Vạn Hạnh, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ sản xuất Tầng 3, Số 179-181 Sư Vạn Hạnh, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0918334855    Fax:

Email: info@xdentcenter.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRẦN HÀ HUY CƯỜNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 052079000475   ngày cấp: 04/10/2019   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0918334855   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Răng giả 12 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)