Hồ sơ đã công bố

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LINH

---------------------------

Số 01/2023/HL-CB/ĐKMB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 19 tháng 03 năm 2024

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LINH

Mã số thuế: 0109329882.

Địa chỉ: Thôn Cầu, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PHẠM XUÂN TÚ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001084003893   ngày cấp: 18/09/2014   nơi cấp: Cục CS ĐK QLCT và DLQG về DC

Điện thoại cố định: 0869868101   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phạm Xuân Tú

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001084003893   ngày cấp: 18/09/2014   nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Tất cả các trang thiết bị, vật tư y tế phân loại B, C, D được phép mua bán theo quy định của Pháp luật

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)