Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH HỘI VŨ

---------------------------

Số: 01/2024/HV-DKSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hà Nam , ngày 28 tháng 02 năm 2024

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nam

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH HỘI VŨ

Mã số thuế: 0100364508

Địa chỉ trụ sở: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, tổ dân phố số 3, Phường Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ sản xuất Cụm Công nghiệp Cầu Giát, Tổ dân phố số 3, Phường Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0439785537    Fax:

Email: bichvan.luong88@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Khuất Duy Cường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001082015412   ngày cấp: 17/05/2016   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0906015388   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Máy điện châm1 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)