Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH Y TẾ QUANG TRUNG

---------------------------

Số 424/VBCB-QT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 23 tháng 04 năm 2024

VĂN BẢN CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH Y TẾ QUANG TRUNG

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0110610054

Địa chỉ: Số 104 ngõ 49, phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0979277293 Fax: 

Email: qtmedical15124@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Đức Mạnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001083025245   ngày cấp: 29/12/2023   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0979277293   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế công bố tiêu chuẩn áp dụng:

- Tên trang thiết bị y tế: Bộ bơm tiêm áp lực cao dùng 1 lần

- Tên thương mại (nếu có):

- Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

- Chủng loại: 50ml; 60ml; 65ml; 100ml; 115ml; 120ml; 125ml; 130ml; 140ml; 150ml; 190ml; 200ml; 50ml/60ml, 50ml/100ml, 50ml/200ml, 60ml/60ml, 60ml/100ml, 60ml/200ml, 65ml/65ml, 65ml/115ml, 65ml/200ml; 100ml/100ml, 100ml/200ml, 115ml/115ml, 130ml/200ml, 190ml/190ml; 200ml/200ml

- Mã sản phẩm: HK-30016; HK-3001601; HK-3001602; HK-30023; HK-3002301; HK-3002302; HK-30018; HK-3001801; HK-3001802; HK-30013; HK-30009; HK-30025; HK-30017; HK-30024; HK-3001301; HK-3000901; HK-3002501; HK-3001701; HK-3002401; HK-3001302; HK-3000902; HK-3002502; HK-3001702; HK-3002402; HK-30010; HK-3001001; HK-3001002; HK-10021; HK-1002101; HK-1002102; HK-1001304; HK-1001305; HK-1001306; HK-30012; HK-3001201; HK-3001202; HK-1002103; HK-1002104; HK-1002105; HK-1002106; HK-10013; HK-1001301; HK-1001302; HK-1001303; HK-10090; HK-1009001; HK-1009002; HK-1009003; HK-1009004; HK-1009005; HK-1009006; HK-1009007; HK-1009008; HK-1009009; HK-1009010; HK-1009011; HK-10028; HK-1002801; HK-1002802; HK-1002803; HK-2002104; HK-2002105; HK-2002106; HK-2002107; HK-20021; HK-2002101; HK-2002102; HK-2002103; HK-2000804; HK-2000805; HK-2000806; HK-20008; HK-2000801; HK-2000802; HK-2000803; HK-20010; HK-2001001; HK-2001002; HK-2001003; HK-2001004; HK-2001005; HK-2001006; HK-2001007; HK-20030; HK-2003001; HK-2003002; HK-2003003; HK-20028; HK-2002801; HK-2002802; HK-2002803; HK-20020; HK-2002001; HK-2002002; HK-2002003; HK-10005; HK-1000501; HK-1000502; HK-1000503; HK-10006; HK-1000601; HK-1000602; HK-1000603; HK-2001503; HK-2001504; HK-2001505; HK-2001506; HK-20015; HK-2001501; HK-2001502; HK-100700; HK-1007001; HK-1007002; HK-1007003; HK-1007004; HK-1007005; HK-1007006; HK-1007007; HK-10007; HK-1000701; HK-1000702; HK-1000703; HK-10008; HK-1000801; HK-1000802; HK-1000803; HK-10009; HK-1000901; HK-1000902; HK-1000903; HK-10080; HK-1008001; HK-1008002; HK-1008003; HK-1008004; HK-1008005; HK-1008006; HK-1008007; HK-10026; HK-1002601; HK-1002602; HK-1002603; HK-1002604; HK-1002605; HK-1002606; HK-1002607; HK-10060; HK-1006001; HK-1006002; HK-1006003; HK-1006004; HK-1006005; HK-1006006; HK-1006007; HK-10031; HK-1003101; HK-1003102; HK-1003103; HK-1003104; HK-1003105; HK-1003106; HK-1003107; HK-1001308; HK-1001301; HK-1001302; HK-1001303; HK-30021; HK-3002101; HK-3002102; HK-3002103; HK-10030; HK-1003001; HK-1003002; HK-1003003; HK-1003004; HK-1003005; HK-1003006; HK-1003007; HK-10050; HK-1005001; HK-1005002; HK-1005003; HK-1005004; HK-1005005; HK-1001006; HK-1001001; HK-1001002; HK-1001003; HK-10011; HK-1001101; HK-1001102; HK-1001103; HK-10021; HK-1002101; HK-1002107; HK-1002102; HK-1002103; HK-1002104; HK-1002105; HK-1002106; HK-10014; HK-1001401; HK-1001402; HK-1001403; HK-10015; HK-1001501; HK-1001502; HK-1001503; HK-10016; HK-20026; HK-30010; HK-1001601; HK-1001602; HK-1001603; HK-10017; HK-30012; HK-1001701; HK-1001702; HK-1001703; HK-10042; HK-1004201; HK-1004202; HK-10043; HK-1004301; HK-1004302; HK-1004303; HK-10021; HK-1002101; HK-1002107; HK-1002102; HK-1002103; HK-1002104; HK-1002105; HK-1002106; HK-10040; HK-1004001; HK-1004002; HK-1004003; HK-10041; HK-1004101; HK-1004102; HK-1004103; HK-10024; HK-1002401; HK-1002402; HK-1002403; HK-10029; HK-1002901; HK-1002902; HK-1002903

- Quy cách đóng gói (nếu có):

- Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B

- Mục đích sử dụng: Dùng để tiêm thuốc cản quang, thuốc cản từ đến hệ thống chụp mạch máu cho mục đích chẩn đoán hình ảnh.

- Tên cơ sở sản xuất: Jiangxi Hawk Medical Supplies Co., Ltd.

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: Torch Road, High Tech Park, Fengcheng City, Yichun City, Jiangxi Province,

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485

4. Đối với trang thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

- Tên chất ma túy, tiền chất:

- Tên khoa học:

- Mã thông tin CAS:

- Nồng độ, hàm lượng:

- Tổng hàm lượng trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

- Tên chủ sở hữu: Jiangxi Hawk Medical Supplies Co., Ltd.

- Địa chỉ chủ sở hữu: Torch Road, High Tech Park, Fengcheng City, Yichun City, Jiangxi Province,

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

7. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước:


Hồ sơ kèm theo gồm:

  • Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.
  • Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết bị y tế công bố áp dụng
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với thiết bị y tế nhập khẩu.


Thông tin về trang thiết bị y tế

Tên trang thiết bị y tế: Bộ bơm tiêm áp lực cao dùng 1 lần

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)