Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG

---------------------------

Số 12/2024/CBB-TBD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 22 tháng 05 năm 2024

VĂN BẢN CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0102918085

Địa chỉ: Số 76 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 02462961023 Fax: 

Email: thanhtam.potts@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Bùi Quang Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013583550   ngày cấp: 29/10/2012   nơi cấp: Công An TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 02462961023   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế công bố tiêu chuẩn áp dụng:

- Tên trang thiết bị y tế: Ổ khí Y tế (và phụ kiện)

- Tên thương mại (nếu có):

- Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

- Chủng loại: CIG-WAL OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, CIG-CON-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, DN-WAL-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, DIN-CON-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, BS-WAL-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, BS-CON-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, FS-WAL-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, FS-CON-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, JIS-WAL-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, JIS-CON-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, CH-WAL-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, CH-CON-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, DS-WAL-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, DS-CON-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, OH-WAL-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, OH-CON-OXY/ MA4/ MA7/ VAC/ N2O/ CO2/ AGSS, AGSS-WAL, AGSS-CON, CIG-WAL-OXY, CIG-WAL-MA4, CIG-WAL-MA7, CIG-WAL-VAC, CIG-WAL-N2O, CIG-WAL-CO2, CIG-WAL-AGSS, CIG-CON-OXY, CIG-CON-MA4, CIG-CON-MA7, CIG-CON-VAC, CIG-CON-N2O, CIG-CON-CO2, CIG-CON-AGSS, DN-WAL-OXY, DN-WAL-MA4, DN-WAL-MA7, DN-WAL-VAC, DN-WAL-N2O, DN-WAL-CO2, DN-WAL-AGSS, DIN-CON-OXY, DN-CON-MA4, DN-CON-MA7, DN-CON-VAC, DN-CON-N2O, DN-CON-CO2, DN-CON-AGSS, BS-WAL-OXY, BS-WAL-MA4, BS-WAL-MA7, BS-WAL-VAC, BS-WAL-N2O, BS-WAL-CO2, BS-WAL-AGSS, BS-CON-OXY, BS-CON-MA4, BS-CON-MA7, BS-CON-VAC, BS-CON-N2O, BS-CON-CO2, BS-CON-AGSS, FS-WAL-OXY, FS-WAL-MA4, FS-WAL-MA7, FS-WAL-VAC, FS-WAL-N2O, FS-WAL-CO2, FS-WAL-AGSS, FS-CON-OXY, FS-CON-MA4, FS-CON-MA7, FS-CON-VAC, FS-CON-N2O, FS-CON-CO2, FS-CON-AGSS, JIS-WAL-OXY, JIS-WAL-MA4, JIS-WAL-MA7, JIS-WAL-VAC, JIS-WAL-N2O, JIS-WAL-CO2, JIS-WAL-AGSS, JIS-CON-OXY, JIS-CON-MA4, JIS-CON-MA7, JIS-CON-VAC, JIS-CON-N2O, JIS-CON-CO2, JIS-CON-AGSS, CH-WAL-OXY, CH-WAL-MA4, CH-WAL-MA7, CH-WAL-VAC, CH-WAL-N2O, CH-WAL-CO2, CH-WAL-AGSS, CH-CON-OXY, CH-CON-MA4, CH-CON-MA7, CH-CON-VAC, CH-CON-N2O, CH-CON-CO2, CH-CON-AGSS, DS-WAL-OXY, DS-WAL-MA4, DS-WAL-MA7, DS-WAL-VAC, DS-WAL-N2O, DS-WAL-CO2, DS-WAL-AGSS, DS-CON-OXY, DS-CON-MA4, DS-CON-MA7, DS-CON-VAC, DS-CON-N2O, DS-CON-CO2, DS-CON-AGSS, OH-WAL-OXY, OH-WAL-MA4, OH-WAL-MA7, OH-WAL-AC, OH-WAL-N2O, OH-WAL-CO2, OH-WAL-AGSS, OH-CON-OXY, OH-CON-MA4, OH-CON-MA7, OH-CON-VAC, OH-CON-N2O, OH-CON-CO2, OH-CON-AGSS, AGSS-WAL, AGSS-CON

- Mã sản phẩm:

- Quy cách đóng gói (nếu có):

- Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B

- Mục đích sử dụng: Dùng để lấy khí từ hệ thống khí và cung cấp đến thiết bị y tế

- Tên cơ sở sản xuất: AMCAREMED TECHNOLOGY CO., LIMITED

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: No. 77 Binhai Two Road, Hangzhou Bay new area, Ningbo – China,

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

4. Đối với trang thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

- Tên chất ma túy, tiền chất:

- Tên khoa học:

- Mã thông tin CAS:

- Nồng độ, hàm lượng:

- Tổng hàm lượng trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

- Tên chủ sở hữu: AMCAREMED TECHNOLOGY CO., LIMITED

- Địa chỉ chủ sở hữu: No. 77 Binhai Two Road, Hangzhou Bay new area, Ningbo – China,

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

- Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG

- Địa chỉ: P312 - C5 Tập thể Kim Liên, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại cố định: 02462961023   Điện thoại di động:

7. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước:


Hồ sơ kèm theo gồm:

  • Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B.
  • Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với thiết bị y tế nhập khẩu.


Thông tin về trang thiết bị y tế

Tên trang thiết bị y tế: Ổ khí Y tế (và phụ kiện)

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)