Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế

1. Người thực hiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế:

Họ và tên: NGUYỄN QUANG MINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001089023000   ngày cấp: 22/12/2021   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: 91A, ngõ 22, phố Dương Lâm, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại di động: 0943390884    Email: quangminh.hus@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Hóa học

2. Phạm vi tư vấn:

STTNội dung tư vấnNhóm trang thiết bị y tế thực hiện tư vấn
1Tư vấn lập danh mục trang thiết bị y tếTất cả các trang thiết bị y tế
2Tư vấn xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế Tất cả các trang thiết bị y tế

Công bố cơ sở đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế theo quy định..

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)