Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH AN BÌNH

---------------------------

Số 121

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Phước , ngày 08 tháng 03 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Phước

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH AN BÌNH

Mã số thuế: 8320596838

Địa chỉ: số 88 đường CMT8, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước

Tên cơ sở sản xuất: jjab

Địa chỉ cơ sở sản xuất: tân phú, đồng xoái, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513.862555    Fax: 06513.862555

Email: ntn.syt@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 285056012   ngày cấp: 01/02/2014   nơi cấp: bình phước

Điện thoại cố định: 0976900678   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: trịnh thị thương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 285696969   ngày cấp: 04/02/2015   nơi cấp: bình phước

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nạn

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)