Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SVN

---------------------------

Số 01 SVN/ VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hưng Yên , ngày 25 tháng 05 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hưng Yên

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SVN

Mã số thuế: 0900865408

Địa chỉ: Thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 033095000986   ngày cấp: 14/11/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Điện thoại cố định: 0967508541   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Văn Tính

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 145113357   ngày cấp: 03/01/2009   nơi cấp: Công An tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Ống nội khí quản các loại, các cỡ
2Dây truyền dịch các loại
3Dây truyền máu
4Kim luồn tĩnh mạch các cỡ
5Kim vô trùng các cỡ
6Kim bướm các cỡ
7Túi nước tiểu
8Sonde foley
9Khóa 3 chạc
10Bao cao su các loại
11Bút thử thai
12Huyết áp kế các loại
13Nhiệt kế các loại

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hưng Yên nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)