Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO

---------------------------

Số 02/PLTBYT-DAMEDCO

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 02 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0401828545

Địa chỉ: 02 Triệu Việt Vương, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 02363944349 Fax: 

Email: tuandmc@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Tấn Tiên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 200491836   ngày cấp: 30/01/2016   nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

Điện thoại cố định: 0903591296   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201183209   ngày cấp: 06/09/2008   nơi cấp: Công an Thành Phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 84 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Nguyễn Hữu Vinh
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số