Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

---------------------------

Số 01/HSCB-DHT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 06 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Mã số thuế: 0500391400

Địa chỉ: Số 10A, phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Tổ dân phố số 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0433824685    Fax: 0433829054

Email: phongqadht@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Xuân Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011857506   ngày cấp: 24/09/2009   nơi cấp: Công an T.P Hà Nội

Điện thoại cố định: 0466840611   Điện thoại di động: 0912100968

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Bùi Thảo Nguyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111306939   ngày cấp: 14/05/2011   nơi cấp: Công an T.P Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch xịt mũi Nozaline Plus1000000
2Dung dịch rửa mũi Nozaline1000000
3Gelazip400000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)