Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PLASMA

---------------------------

Số 0806/VBCB-PLD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 08 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PLASMA

Mã số thuế: 0107780169

Địa chỉ: Lô 06, dãy B, TT19, Đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Văn Thành Hòa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013234471   ngày cấp: 06/10/2009   nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0919149936   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tưởng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013016894   ngày cấp: 09/11/2007   nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(2) Họ và tên: Lê Thị Hạnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 173255979   ngày cấp: 04/04/2009   nơi cấp: Công an Tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng viên

(3) Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy Tiên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012795870   ngày cấp: 14/08/2008   nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các trang thiết bị, máy móc sử dụng trong ngành Y tế
2Vật tư tiêu hao sử dụng trong ngành y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)