Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH NIKKISO VIỆT NAM

---------------------------

Số NVM201707

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 09 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH NIKKISO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0300668084

Địa chỉ: Đường số 19, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7., Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH NIKKISO VIỆT NAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: ĐƯỜNG 19, KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0837701321    Fax: 0837701640

Email: tham@nikkiso.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: SATOSHI OKAWA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: TZ0666087   ngày cấp: 31/07/2009   nơi cấp: JAPAN

Điện thoại cố định: 0906953778   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN LÊ THU HÀ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023121473   ngày cấp: 03/04/2012   nơi cấp: Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 160  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bộ Ống Dây lọc máu18000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)