Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG

---------------------------

Số 62/NT-17

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 09 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0400567178

Địa chỉ: 20B, Lô III, Đường số 1, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 62941083 Fax:  62941082

Email: thuyvan@namtrungmedical.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Ngọc Bộ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201083163   ngày cấp: 01/04/2003   nơi cấp: Đà Nẵng

Điện thoại cố định: 0903502097   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Cẩm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020067158   ngày cấp: 05/06/2003   nơi cấp: Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 383 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Nguyễn Xuân Cẩm
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số