Hồ sơ đã công bố

VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

---------------------------

Số 597/HHTM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 12 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

Mã số thuế: 0101474609

Địa chỉ: Số 14 đường Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0437821895    Fax: 0438685582

Email: hoangngahthnm@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Anh Trí

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010446057   ngày cấp: 17/07/2001   nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0903217517   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Nga

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 031183000031   ngày cấp: 08/08/2013   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 120  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Hồng cầu mẫu12000
2Panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường600
3Panel hồng cầu định danh kháng thể bất thường30
4Hồng cầu chứng40

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)