Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LINKMAX

---------------------------

Số 06/2017-LMX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 12 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LINKMAX

Mã số thuế: 0312251841

Địa chỉ: 104/31 THÀNH THÁI, PHƯỜNG 12, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN THẾ THÀNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250500990   ngày cấp: 17/10/2003   nơi cấp: LÂM ĐỒNG

Điện thoại cố định: 0987023939   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 031183003520   ngày cấp: 06/01/2016   nơi cấp: HỒ CHÍ MINH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Dung dịch rửa tay nhanh, rửa tay sát khuẩn. Gel rửa tay nhanh, rửa tay sát khuẩn. Gel siêu âm dùng trong chẩn đoán hình ảnh. Gel dùng trong thẩm mỹ.

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)