Hồ sơ đã công bố

QUANG PHÁCH

---------------------------

Số 01/2017/QP-CBDKSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: QUANG PHÁCH

Mã số thuế: 0313312663

Địa chỉ: 112 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh , Quận Tân Phú , TP HCM, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: QUANG PHÁCH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 112 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh , Quận Tân Phú, TP HCM, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0862676634    Fax: 0862672798

Email: ngocphat1971@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phách

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025870898   ngày cấp: 17/09/2015   nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0908364096   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025537359   ngày cấp: 14/07/2015   nơi cấp: TP HCM

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 60  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bàn để dụng cụ 2 tầng50
2Bàn khám bệnh50
3Bàn khám phụ khoa50
4Bàn khám trĩ50
5Bàn thủ thuật ( tiểu phẫu)50
6Giường 2 tay quay50
7Kệ bảo quản thuốc bắc 3 ngăn50
8Tủ đựng thuốc cấp cứu có ngăn AB50
9Xe đẩy băng ca và nệm50
10Xe đẩy cấp phát thuốc50
11Xe đẩy đồ vải50
12Giường bệnh inox và nệm50
13Tủ đầu giường50
14Tủ đựng thuốc50
15Tủ đựng dụng cụ50
16Xe chích thuốc50
17Xe đẩy bệnh nhân nằm ( cáng đẩy)50
18Giường cấp cứu ( đa năng 2 tay quay)50
19Hệ thống rửa tay các phòng thủ thuật (Cấu hình cụ thể)50
20Giường bệnh inox vạt inox và nệm (inox 304)50
21Giường bệnh inox vạt inox và nệm (inox 201)50
22Giường cấp cứu inox 2 tay quay và nệm ( inox 304)50
23Giường cấp cứu inox 2 tay quay và nệm ( inox 201)50
24Bàn khám phụ khoa và nệm ( inox 304)50
25Bàn khám phụ khoa và nệm ( inox 201)50
26Bàn sanh inox,nệm và bục 1 tầng (inox 304)50
27Bàn sanh inox,nệm và bục 1 tầng (inox 201)50
28Tủ đựng thuốc bằng có 2 ngăn độc AB ( inox 304)50
29Tủ đựng thuốc bằng có 2 ngăn độc AB ( inox 201)50
30Tủ đựng dụng cụ, thuốc không có 2 ngăn độc AB (inox 304)50
31Tủ đựng dụng cụ, thuốc không có 2 ngăn độc AB (inox 201)50
32Xe thay băng phát thuốc 2 tầng 40x60cm (inox 304)50
33Xe thay băng phát thuốc 2 tầng 40x60cm (inox 201)50
34Xe đầy dụng cụ 2 tầng 50x80 cm (inox 304)50
35Xe đầy dụng cụ 2 tầng 50x80 cm (inox 201)50
36Xe đẩy băng ca ( inox 304)50
37Xe đẩy băng ca ( inox 201)50
38Xe đẩy đồ vải (inox)50
39Bàn hồi sức sơ sinh50
40Ghế xoay inox50
41Giá truyền dịch50
42Bàn xét nghiệm50
43Bàn MAYO50
44Bàn khám bệnh (inox 304)50
45Bàn khám bệnh (inox 201)50
46Tủ đầu giường (inox 304)50
47Tủ đầu giường (inox 201)50

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)