Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH

---------------------------

Số 15062017/CV-YS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 15 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0102773055

Địa chỉ: NV39, KĐT mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0437876052 Fax: 

Email: sales@bitese.com.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Hữu Vĩnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001059001110   ngày cấp: 23/06/2014   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0913221980   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Lê Hữu Vĩnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001059001110   ngày cấp: 23/06/2014   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 135 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Lê Hữu Vĩnh
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số