Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

---------------------------

Số 114/CNQG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 23 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Mã số thuế: 0101508914

Địa chỉ: Số 2B, ngõ 6 Đồng Xa, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lã Mạnh Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 035072000085   ngày cấp: 09/12/2014   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG

Điện thoại cố định: 02435658590   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trần Đình Mẫn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 168198870   ngày cấp: 15/03/2011   nơi cấp: Công An Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
11 - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÔNG PHẢI LÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IVD
21.1 - Trang thiết bị y tế không xâm nhập
31.2 - Trang thiết bị y tế xâm nhập
41.3 - Trang thiết bị y tế động
51.4 - Trang thiết bị y tế khác
62 - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO
73 – PHỤ KIỆN ĐƯỢC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ CÙNG VỚI THIẾT BỊ Y TẾ

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)